Người sáng lập Duolingo.

Luis von Ahn, CEO

Luis von Ahn là giáo sư tại Đại học Carnegie Mellon, người tạo ra CAPTCHAs và là một Nghiên cứu sinh MacArthur. Giáo sư von Ahn đã bán hai công ty cho Google và từng có nhiều bài thuyết trình TED.

Severin Hacker, CTO

Severin Hacker nhận bằng cử nhân ngành khoa học máy tính tại ETH Zürich năm 2006 và bằng tiến sĩ tại Đại học Carnegie Mellon vào năm 2014.

Về Duolingo

Duolingo là nền tảng dạy ngoại ngữ miễn phí dựa theo phương pháp khoa học.

Bài tập hoàn thành mỗi tháng

7B+

Tổng số người dùng

300 triệu+

Truyền thông

Tải về

Mạng xã hội

Facebook, Twitter, YouTube, & Blog