Duolingo trên thiết bị di động

Ứng dụng Duolingo từng nhận được giải thưởng iPhone App of the Year từ Apple và giải thưởng Best of the Best từ Google.