Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

yourselves

Bản dịch
tự các bạn, chính các bạn, bản thân các bạn
Listen
listento
nghe
lắng nghe
nghe
nghe theo
to
listento
nghe
vào
đối với
với
yourselves
bản thân các bạn
chính các bạn
tự các bạn
!
Hãy lắng nghe chính bản thân các bạn!
Có 28 lời bình
You
bạn
need
needto
cần
cần
cần phải
to
needto
cần
để
vào
đối với
do
làm
(auxiliary verb)
this
việc này
này
điều này
yourselves
tự các bạn
tự mình
chính các bạn
.
Các bạn cần tự mình làm việc này.
Có 5 lời bình
Did
đã
đã làm
you
bạn
go
đi
by
byyourselves
một mình
bằng
bởi
cạnh
yourselves
byyourselves
một mình
tự các bạn
tự mình
chính các bạn
?
Các bạn đã tự đi à?
Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.