yourself

Bản dịch
bản thân
Do
(auxiliary verb)
làm
you
bạn
cook
nấu
nấu ăn
nấu nướng
with
với
cùng
bằng
your
của bạn
mother
mẹ
người mẹ
or
hay
hoặc
by
byyourself
một mình
bởi
cạnh
bằng
yourself
byyourself
một mình
bản thân
?
Bạn nấu với mẹ của bạn hay nấu một mình?
Có 3 lời bình
You
bạn
need
needto
cần
cần
cần phải
to
needto
cần
vào
đối với
với
understand
hiểu
hiểu được
yourself
bản thân
.
Bạn cần hiểu bản thân bạn.
Có 16 lời bình
You
bạn
always
luôn luôn
luôn
eat
ăn
by
byyourself
một mình
bởi
cạnh
bằng
yourself
byyourself
một mình
bản thân
.
Bạn luôn luôn ăn một mình.
Có 16 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.