Tiếng Anh

yourself

Tiếng Việt
bản thân

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
yourselfSốsố ítVí dụDo you cook with your mother or by yourself?Bản dịchBạn nấu với mẹ của bạn hay nấu một mình?
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.