Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

younger

Bản dịch
trẻ hơn, nhỏ hơn
Are
thì
đang
you
bạn
younger
trẻ hơn
nhỏ hơn
than
hơn
him
anh ấy
?
Bạn thì trẻ hơn anh ấy phải không ?
Có 19 lời bình
My
của tôi
mother
mẹ
người mẹ
is
đang
bị
younger
trẻ hơn
nhỏ hơn
than
hơn
my
của tôi
father
bố
cha
ba
.
Mẹ tôi thì trẻ hơn bố tôi.
Có 4 lời bình
I
tôi
am
đang
younger
nhỏ hơn
trẻ hơn
than
hơn
you
bạn
.
Tôi thì trẻ hơn bạn.
Có 6 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.