Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

young

Bản dịch
trẻ
When
she
was
young
she
wrote
one
book
a
year
.
Khi cô ấy còn trẻ, cô ấy đã viết một cuốn sách mỗi năm.
Có 6 lời bình
Young
people
like
his
books
.
Những người trẻ thích những cuốn sách của anh ấy.
Có 9 lời bình
Do
you
know
this
young
man
?
Bạn có biết người đàn ông trẻ này không?
Có 7 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.