Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

you

Bản dịch
bạn
Good
goodmorning
chào buổi sáng
buổi sáng tốt lành
khoẻ
tốt
hay
morning
goodmorning
chào buổi sáng
buổi sáng tốt lành
buổi sáng
sáng
,
how
howareyou
bạn có khoẻ không?
như thế nào
làm sao
are
howareyou
bạn có khoẻ không?
thì
you
howareyou
bạn có khoẻ không?
bạn
?
Chào buổi sáng, bạn có khoẻ không?
Có 32 lời bình
Hello
xin chào
,
how
howareyou
bạn có khoẻ không?
như thế nào
làm sao
are
howareyou
bạn có khoẻ không?
đang
thì
you
howareyou
bạn có khoẻ không?
bạn
?
Xin chào, bạn có khỏe không?
Có 71 lời bình
How
howareyou
bạn có khoẻ không?
như thế nào
làm sao
are
howareyou
bạn có khoẻ không?
đang
thì
you
howareyou
bạn có khoẻ không?
bạn
?
Bạn có khoẻ không?
Có 34 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Các dạng

Sốgiống cáiGiống đựcgiống trung
số nhiều
số ítshehimit

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.