Tiếng Anh

yet

Tiếng Việt
chưa, vẫn

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
yetVí dụAre we there yet?Bản dịchChúng ta tới nơi chưa?
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.