Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

yes

Bản dịch
vâng, có, ừ
Yes
vâng
,
please
làm ơn
.
Vâng, làm ơn.
Có 45 lời bình
Yes
vâng
,
thanks
cảm ơn
.
Vâng, cảm ơn.
Có 24 lời bình
Yes
vâng
,
please
làm ơn
vui lòng
xin
Vâng, làm ơn
Có 49 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.