Tiếng Anh

yes

Tiếng Việt
vâng, có, ừ

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
yesVí dụYes, please.Bản dịchVâng, làm ơn.

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.