Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

year

Bản dịch
năm
The
(article)
months
tháng (số nhiều)
of
của
the
(article)
year
năm
Những tháng của năm
Có 20 lời bình
A
một
year
năm
Một năm
Có 11 lời bình
The
(article)
year
năm
Năm
Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.