Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

yard

Bản dịch
sân, vườn
Is
đang
bị
the
(article)
party
bữa tiệc
buổi tiệc
đảng
in
trong
vào
the
(article)
yard
sân
vườn
?
Bữa tiệc ở trong sân phải không?
Có 12 lời bình
I
tôi
am
đang
in
trong
vào
her
của cô ấy
cô ấy
yard
vườn
sân
.
Tôi đang ở trong sân của cô ấy.
Có 6 lời bình
The
(article)
yard
sân
vườn
Sân
Có 19 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.