Tiếng Anh

yard

Tiếng Việt
sân, vườn

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
yardSốsố ítVí dụIs the party in the yard?Bản dịchBữa tiệc ở trong sân phải không?
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.