Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

written

Bản dịch
đã viết, đã được viết
Chia động từ của write
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
has
not
không
không phải là
written
đã viết
đã được viết
us
chúng ta
chúng tôi
since
từ
từ khi
February
tháng Hai
.
Anh ấy đã không viết cho chúng tôi từ tháng hai.
Có 4 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
has
written
đã viết
đã được viết
two
hai
đôi
books
sách
những cuốn sách
những quyển sách
.
Anh ấy đã viết hai quyển sách.
Có 16 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
has
written
đã viết
đã được viết
a
một
letter
lá thư
bức thư
thư
.
Anh ấy đã viết một bức thư.
Có 11 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của write


PersonPresentPast
Iwritewrote
he/she/itwriteswrote
you/we/theywritewrote
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.