Tiếng Anh

writer

Tiếng Việt
nhà văn

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
writerSốsố ítVí dụThe writer writes a book.Bản dịchNhà văn viết một quyển sách.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.