Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

workers

Bản dịch
công nhân
We
chúng tôi
are
đang
the
(article)
workers
công nhân
.
Chúng tôi là những người công nhân.
Có 21 lời bình
They
họ
chúng
are
đang
my
của tôi
workers
công nhân
.
Họ là những công nhân của tôi.
Có 26 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.