worker

Bản dịch
công nhân, người lao động
My
của tôi
uncle
chú
is
đang
a
một
worker
công nhân
người lao động
.
Chú tôi là một công nhân.
Có 19 lời bình
We
chúng tôi
are
thì
the
(article)
workers
công nhân
.
Chúng tôi là những người công nhân.
Có 21 lời bình
They
họ
chúng
are
đang
my
của tôi
workers
công nhân
.
Họ là những công nhân của tôi.
Có 26 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.