Tiếng Anh

work

Tiếng Việt
làm, việc, làm việc (verb)

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
worksVí dụMy sister works as a secretary.Bản dịchChị gái tôi làm việc như một thư ký.
workVí dụYou work.Bản dịchBạn làm việc.
workingVí dụHe started working as an actor.Bản dịchAnh ấy đã bắt đầu làm việc như một diễn viên.
workVí dụShe did not work yesterday.Bản dịchCô ta đã không làm việc hôm qua .
workVí dụThe fruit of our workBản dịchThành quả công việc của chúng tôi
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.