Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

work

Bản dịch
làm, việc, làm việc (verb)
You
bạn
work
việc làm (noun)
làm việc (verb)
làm (verb)
.
Bạn làm việc.
Có 6 lời bình
I
tôi
work
việc làm (noun)
làm việc (verb)
làm (verb)
.
Tôi làm việc.
Có 48 lời bình
They
họ
chúng
work
việc làm (noun)
làm việc (verb)
làm (verb)
.
Họ làm việc.
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.