Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

word

Bản dịch
từ, chữ
I
mark
a
word
.
Tôi đánh dấu một từ.
Có 18 lời bình
I
mark
a
word
.
Tôi đánh dấu một từ.
Có 18 lời bình
His
words
are
special
.
Những từ của anh ấy thì đặc biệt.
Có 14 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.