Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

wooden

Bản dịch
bằng gỗ
The
theboy
Cậu bé
Bé trai
Chàng trai
(article)
boy
theboy
Cậu bé
Bé trai
Chàng trai
cậu bé
thằng nhóc
has
a
một
wooden
bằng gỗ
horse
con ngựa
ngựa
.
Cậu bé có một con ngựa bằng gỗ.
Có 31 lời bình
The
(untranslated)
child
đứa trẻ
đứa con
con
is
đang
on
trên
bật
vào (day, month)
a
một
wooden
bằng gỗ
horse
con ngựa
ngựa
.
Đứa trẻ ở trên một con ngựa gỗ.
Có 2 lời bình
The
thegirl
Cô gái
Bé gái
Cô bé
(article)
girl
thegirl
Cô gái
Bé gái
Cô bé
cô gái
bé gái
cô bé
has
a
một
wooden
bằng gỗ
duck
con vịt
vịt
.
Cô gái có một con vịt bằng gỗ.
Có 8 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.