Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

wood

Bản dịch
gỗ, củi
They
import
wood
from
Brazil
.
Họ nhập khẩu gỗ từ Brazil.
Có 4 lời bình
They
import
wood
from
Brazil
.
Họ nhập khẩu gỗ từ Brazil.
Có 4 lời bình
The
wood
is
for
the
fire
.
Gỗ là cho lửa.
Có 13 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.