Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

wood

Bản dịch
gỗ, củi
They
chúng
họ
import
nhập khẩu
nhập
wood
gỗ
củi
from
từ
Brazil
Brazil
.
Họ nhập khẩu gỗ từ Brazil.
Có 4 lời bình
The
(article)
wood
gỗ
củi
is
đang
for
cho
để
trong (time)
the
(article)
fire
lửa
ngọn lửa
cơn lửa
.
Gỗ là cho lửa.
Có 13 lời bình
In
trong
vào
the
(article)
woods
những rừng cây
những cánh rừng
there
thereare
ở kia
ở đó
đó
are
thereare
đang
thì
large
lớn
to
rộng
trees
những cái cây
cây
.
Trong những cánh rừng có những cái cây lớn.
Có 18 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.