Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

without

Bản dịch
không có, mà không
A
coffee
without
sugar
,
please
.
Một cà phê không đường, làm ơn .
Có 78 lời bình
With
or
without
water
.
Với nước hay không với nước.
Có 52 lời bình
He
runs
without
shoes
.
Anh ấy chạy không có giày.
Có 26 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.