Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

wish

Bản dịch
ước, điều ước, muốn
I
tôi
wish
wishfor
ước mong
ước
mong
điều ước
for
wishfor
ước mong
trong (time)
đối với
a
một
wife
vợ
.
Tôi ước mong một người vợ.
Có 28 lời bình
I
tôi
wish
wishfor
ước mong
muốn
ước
mong
for
wishfor
ước mong
trong (time)
đối với
a
một
meal
bữa ăn
bữa cơm
.
Tôi ước mong một bữa ăn.
Có 11 lời bình
I
tôi
wish
chúc
muốn
ước
them
chúng
họ
good
goodnight
chúc ngủ ngon
ngủ ngon
hay
khoẻ
giỏi
night
goodnight
chúc ngủ ngon
ngủ ngon
đêm
buổi tối
.
Tôi chúc họ ngủ ngon.
Có 10 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.