Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

winter

Bản dịch
đông, Mùa đông
Winter
Mùa đông
đông
is
bị
from
từ
November
tháng Mười Một
to
đến
cho
để
February
tháng Hai
.
Mùa đông thì từ tháng Mười Một đến tháng Hai.
Có 16 lời bình
Winter
Mùa đông
đông
is
đang
a
một
season
mùa
.
Mùa đông là một mùa.
Có 8 lời bình
Winter
Mùa đông
đông
is
đang
strawberry
dâu
quả dâu
trái dâu
season
mùa
.
Mùa đông là mùa dâu.
Có 13 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.