Tiếng Anh

winter

Tiếng Việt
đông, Mùa đông

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
winterSốsố ítVí dụWinter is from November to February.Bản dịchMùa đông thì từ tháng Mười Một đến tháng Hai.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.