Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

wins

Bản dịch
I
tôi
hope
hy vọng
niềm hy vọng
mong
he
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
wins
thắng
.
Tôi hi vọng anh ấy thắng.
Có 8 lời bình
Who
ai
wins
thắng
a
một
boat
thuyền
tàu
?
Ai thắng một cái thuyền?
Có 15 lời bình
If
nếu
he
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
wins
thắng
.
Nếu anh ấy thắng.
Có 6 lời bình

Tất cả thể động từ của win


PersonPresentPast
Iwinwon
he/she/itwinswon
you/we/theywinwon

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.