Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

wind

Bản dịch
gió
Today
there
is
more
wind
than
yesterday
.
Hôm nay có nhiều gió hơn hôm qua.
Có 0 lời bình
Today
there
is
more
wind
than
yesterday
.
Hôm nay có nhiều gió hơn hôm qua.
Có 0 lời bình
The
wind
made
this
tree
fall
.
Cơn gió đã làm cái cây này ngã.
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.