Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

will

Bản dịch
sẽ
We
chúng tôi
will
sẽ
have
received
đã nhận được
the
(untranslated)
cellphones
điện thoại di động
.
Chúng tôi sẽ nhận được những cái điện thoại di động rồi.
Có 5 lời bình
You
bạn
will
sẽ
have
received
đã nhận được
the
(article)
computers
máy tính
by
bởi
cạnh
bằng
Thursday
thứ Năm
.
Bạn sẽ nhận được những chiếc máy vi tính trước thứ Năm.
Có 3 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
will
sẽ
have
received
đã nhận được
his
của anh ấy
telephone
điện thoại
.
Anh ấy sẽ nhận được điện thoại của anh ấy.
Có 17 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của will


PersonPresentPast
Iwillwilled
he/she/itwillswilled
you/we/theywillwilled

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.