Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

wife

Bản dịch
vợ
Is
đang
she
cô ấy
cô ta
not
không phải là
không
your
của bạn
wife
vợ
?
Cô ấy không phải là vợ của bạn à?
Có 21 lời bình
The
(article)
wife
vợ
of
của
my
của tôi
uncle
chú
is
đang
my
của tôi
aunt
.
Vợ của chú tôi là thím tôi.
Có 77 lời bình
We
chúng tôi
are
thì
husband
chồng
and
với
wife
vợ
.
Chúng ta là vợ chồng.
Có 26 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.