Tiếng Anh

why

Tiếng Việt
tại sao, vì sao

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
whyVí dụWhat, why and how?Bản dịchCái gì, tại sao và như thế nào?

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.