whose

Bản dịch
của ai
I
tôi
have
a
một
friend
người bạn
bạn
whose
của ai
father
bố
cha
ba
is
đang
captain
thuyền trưởng
đội trưởng
chỉ huy
of
của
a
một
big
lớn
to
ship
con tàu (subject)
tàu
tàu thuỷ
.
Tôi có một người bạn mà bố là thuyền trưởng của một con tàu lớn.
Có 10 lời bình
I
tôi
have
a
một
friend
người bạn
bạn
,
whose
của ai
husband
chồng
is
đang
a
một
teacher
giáo viên
.
Tôi có một người bạn mà chồng là một giáo viên.
Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Xem thêm

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.