Tiếng Anh

whom

Tiếng Việt
ai, người nào

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
whomVí dụWhom is that letter from?Bản dịchLá thư đó thì đến từ ai?
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.