Tiếng Anh

when

Tiếng Việt
khi, khi nào

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
whenVí dụWhen I cook, she eats.Bản dịchKhi tôi nấu ăn, cô ấy ăn.
whenVí dụWhen and how?Bản dịchKhi nào và như thế nào?

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.