Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

when

Bản dịch
khi, khi nào
When
khi
khi nào
I
tôi
cook
nấu ăn
nấu
nấu nướng
,
she
cô ấy
cô ta
eats
ăn
.
Khi tôi nấu ăn, cô ấy ăn.
Có 54 lời bình
When
khi
khi nào
I
tôi
write
viết
,
you
bạn
write
viết
.
Khi tôi viết, bạn viết.
Có 82 lời bình
I
tôi
drink
uống
when
khi
khi nào
I
tôi
want
muốn
.
Tôi uống khi tôi muốn.
Có 61 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.