wheel

Bản dịch
bánh xe
I
tôi
need
cần
cần phải
a
một
wheel
bánh xe
.
Tôi cần một cái bánh xe.
Có 12 lời bình
Where
ở đâu
đâu
nơi mà (conjunction)
is
đang
bị
the
(article)
wheel
bánh xe
?
Cái bánh xe ở đâu?
Có 8 lời bình
The
(article)
wheel
bánh xe
Cái bánh xe
Có 9 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.