Tiếng Anh

wheel

Tiếng Việt
bánh xe

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
wheelSốsố ítVí dụI need a wheel.Bản dịchTôi cần một cái bánh xe.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.