Tiếng Anh

welcome

Tiếng Việt
chào mừng, chào đón

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
welcomeVí dụThank you and you are welcome.Bản dịchCảm ơn và đừng khách sáo.

Xem thêm:

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.