Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

weight

Bản dịch
trọng lượng, cân nặng
What
thật là
cái gì
is
bị
the
(article)
total
tổng cộng
tổng
weight
trọng lượng
cân nặng
?
Cân nặng tổng cộng là gì?
Có 10 lời bình
What
thật là
cái gì
is
bị
the
(article)
total
tổng cộng
tổng
weight
trọng lượng
cân nặng
?
Cân nặng tổng cộng là gì?
Có 10 lời bình
The
(untranslated)
weight
trọng lượng
cân nặng
Cân nặng
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.