Tiếng Anh

weight

Tiếng Việt
trọng lượng, cân nặng

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
weightSốsố ítVí dụWhat is the total weight?Bản dịchCân nặng tổng cộng là gì?
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.