Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

week

Bản dịch
tuần
A
một
week
tuần
is
bị
not
không phải là
không
a
một
month
tháng
.
Một tuần không phải là một tháng.
Có 46 lời bình
A
một
week
tuần
is
bị
not
không phải là
không
a
một
month
tháng
.
Một tuần không phải là một tháng.
Có 46 lời bình
The
(article)
week
tuần
Tuần lễ
Có 21 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.