Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

wednesday

Bản dịch
thứ Tư
On
vào (day, month)
trên
bật
Wednesday
thứ Tư
afternoons
những buổi chiều
we
chúng tôi
drink
uống
tea
trà
chè
.
Vào những buổi chiều thứ Tư chúng tôi uống trà.
Có 13 lời bình
On
vào (day, month)
trên
bật
Wednesday
thứ Tư
afternoons
những buổi chiều
we
chúng tôi
drink
uống
tea
trà
chè
.
Vào những buổi chiều thứ Tư chúng tôi uống trà.
Có 13 lời bình
Monday
Thứ Hai
,
Tuesday
thứ Ba
and
với
Wednesday
thứ Tư
Thứ hai, thứ ba và thứ tư
Có 40 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.