Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

weather

Bản dịch
thời tiết
The
weather
is
better
in
the
south
.
Thời tiết ở miền nam thì tốt hơn.
Có 3 lời bình
The
weather
is
better
in
the
south
.
Thời tiết ở miền nam thì tốt hơn.
Có 3 lời bình
I
do
not
want
to
talk
about
the
weather
.
Tôi không muốn nói về thời tiết.
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.