Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

weak

Bản dịch
yếu, yếu ớt, kém
You
bạn
are
đang
thì
weak
yếu ớt
yếu
kém
,
you
bạn
need
cần
cần phải
juice
nước trái cây
nước hoa quả
nước ép
.
Bạn đang yếu, bạn cần nước hoa quả.
Có 7 lời bình
The
(article)
dog
con chó
chó
is
đang
bị
small
nhỏ
and
với
weak
yếu ớt
yếu
kém
.
Con chó thì nhỏ và yếu ớt.
Có 14 lời bình
The
(article)
victims
các nạn nhân
những nạn nhân
are
thì
đang
weak
yếu ớt
yếu
kém
.
Các nạn nhân thì yếu ớt.
Có 9 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.