Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

we

Bản dịch
chúng tôi
We
chúng tôi
read
đọc
a
anewspaper
một tờ báo
một
newspaper
anewspaper
một tờ báo
tờ báo
báo
.
Chúng tôi đọc một tờ báo.
Có 160 lời bình
We
chúng tôi
eat
ăn
bread
bánh mì
.
Chúng tôi ăn bánh mì.
Có 75 lời bình
We
chúng tôi
eat
ăn
and
với
drink
uống
.
Chúng tôi ăn và uống.
Có 57 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Các dạng

Sốgiống cáiGiống đựcgiống trung
số nhiều
số ítshehimit

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.