Tiếng Anh

ways

Tiếng Việt
cách

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
waySốsố ítVí dụI hate the way you talk to me.Bản dịchTôi ghét cách bạn nói chuyện với tôi.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.