watches

Bản dịch
xem
He
anh ấy
ông ấy
cậu ấy
watches
xem
the
(article)
birds
những con chim
.
Anh ta quan sát những con chim.
Có 18 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
never
không bao giờ
watches
xem
television
TV
tivi
.
Anh ta không bao giờ xem tivi.
Có 18 lời bình
The
thecat
con mèo
(article)
cat
thecat
con mèo
con mèo
mèo
watches
xem
the
thefish
con cá
(article)
fish
thefish
con cá
con cá
.
Con mèo quan sát con cá.
Có 29 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.