Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

wall

Bản dịch
tường
Why
tại sao
vì sao
is
bị
the
(article)
wall
tường
purple
màu tím
màu tía
tía
?
Tại sao bức tường có màu tím?
Có 6 lời bình
The
themirror
tấm gương
(article)
mirror
themirror
tấm gương
gương
is
đang
bị
on
trên
bật
vào (day, month)
the
(article)
wall
tường
.
Cái gương ở trên tường.
Có 7 lời bình
The
(article)
wall
tường
Bức tường
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.