Tiếng Anh

walked

Tiếng Việt
đã đi bộ

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
walksVí dụI walk and she walks.Bản dịchTôi đi bộ và cô ấy đi bộ.
walkVí dụI walk and she walks.Bản dịchTôi đi bộ và cô ấy đi bộ.
walkedVí dụWe walked slowly along the road.Bản dịchChúng tôi đã đi bộ một cách chậm rãi dọc con đường.
walkingVí dụI am walking from the castle to my house.Bản dịchTôi đang đi bộ từ tòa lâu đài đến ngôi nhà của tôi.
walkedVí dụYou have walked for a long time.Bản dịchBạn đã đi bộ trong một khoảng thời gian dài.
walkingVí dụI like walking at night.Bản dịchTôi thích đi bộ vào buổi tối.
walkVí dụToday you are going to walk more than yesterday.Bản dịchHôm nay bạn sẽ đi bộ nhiều hơn hôm qua .
walkVí dụHe goes for a walk with his dog every morning.Bản dịchAnh ta đi bộ với con chó của mình vào mỗi buổi sáng.

chia động từ walk

PersonPresentPast
Iwalkwalked
he/she/itwalkswalked
you/we/theywalkwalked
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.