Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

visits

Bản dịch
chuyến viếng thăm (số nhiều)
My
grandmother
visits
us
on
Sundays
.
Bà tôi thăm chúng tôi vào những ngày Chủ nhật.
Có 4 lời bình
The
daughter
visits
her
parents
.
Con gái thăm cha mẹ của cô ấy.
Có 9 lời bình
She
visits
me
.
Cô ấy đến thăm tôi.
Có 18 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.