Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

visits

Bản dịch
chuyến viếng thăm (số nhiều)
Chia động từ của visit
My
của tôi
grandmother
visits
chuyến viếng thăm (số nhiều)
us
chúng tôi
chúng ta
on
vào (day, month)
trên
bật
Sundays
những ngày chủ nhật
.
Bà tôi thăm chúng tôi vào những ngày Chủ nhật.
Có 4 lời bình
The
(article)
daughter
con gái
visits
chuyến viếng thăm (số nhiều)
her
của cô ấy
cô ấy
parents
cha mẹ
bố mẹ
ba mẹ
.
Con gái thăm cha mẹ của cô ấy.
Có 9 lời bình
She
cô ấy
cô ta
visits
chuyến viếng thăm (số nhiều)
me
tôi
.
Cô ấy đến thăm tôi.
Có 18 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của visit


PersonPresentPast
Ivisitvisited
he/she/itvisitsvisited
you/we/theyvisitvisited
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.