Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

visit

Bản dịch
thăm, chuyến viếng thăm
I
want
to
visit
other
countries
.
Tôi muốn thăm những nước khác.
Có 4 lời bình
You
do
not
visit
me
.
Bạn không thăm tôi.
Có 19 lời bình
Who
do
you
visit
?
Bạn đến thăm ai?
Có 11 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của visit

ngôihiện tạiquá khứ
Ivisitvisited
he/she/itvisitsvisited
you/we/theyvisitvisited

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.