Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

vision

Bản dịch
tầm nhìn, khả năng nhìn
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
a
một
man
người đàn ông
đàn ông
of
của
vision
tầm nhìn
khả năng nhìn
.
Anh ấy là một người đàn ông có tầm nhìn.
Có 5 lời bình
My
của tôi
vision
khả năng nhìn
tầm nhìn
is
bị
normal
bình thường
thường
.
Thị lực của tôi thì bình thường.
Có 13 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
a
một
man
người đàn ông
đàn ông
of
của
vision
tầm nhìn
khả năng nhìn
.
Anh ấy là một người đàn ông có tầm nhìn.
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.