vehicle

Bản dịch
phương tiện, phương tiện giao thông
A
một
bicycle
xe đạp
is
bị
a
một
vehicle
phương tiện
phương tiện giao thông
.
Một chiếc xe đạp là một phương tiện.
Có 13 lời bình
Stop
dừng lại
ngừng lại
dừng
your
của bạn
vehicle
phương tiện
phương tiện giao thông
!
Dừng xe bạn lại!
Có 37 lời bình
A
một
bicycle
xe đạp
is
bị
a
một
vehicle
phương tiện
phương tiện giao thông
.
Một chiếc xe đạp là một phương tiện.
Có 13 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.